Viden

Beregning af dødsboskat 

Alexander Ibsen, Partner i IVB, Master i skat, LL.M, cand.merc.(jur.)

Alexander Ibsen

marts 11, 2024
Beregning af dødsboskat 

Et af de væsentligste aspekter ved behandling af et skattepligtigt dødsbo er beregning af dødsboskat. Herunder får du en introduktion til, hvordan det foregår. 

Hvad er dødsboskat? 

Dødsboskat er den skat, der betales af et dødsbo. Et dødsbo bliver skattepligtigt, når værdien af dets aktiver eller nettoformue overstiger 3.272.500 kr. (2024). Det er værdierne i boopgørelsen, der afgør om boet er skattepligtigt.

Beregning af dødsboets skattepligt

Dødsboets skattepligt beregnes på baggrund af en opgørelse over boets aktiver og passiver. Denne opgørelse omfatter alt fra kontanter, ejendomme, aktier, biler til andre værdigenstande, fratrukket eventuel gæld og andre forpligtelser. Det er afgørende at nøje vurdere værdiansættelsen af disse aktiver og passiver samt identificere eventuelle fradrag eller undtagelser, der kan være relevante i den specifikke situation.

Overstiger boets samlede aktiver eller nettoformue 3.272.500 kr. (2024), skal boet betale dødsboskat, før arven kan frigives til arvingerne.

Konstateres det at boet er skattepligtigt, skal boets indtægter gøres op og de skattepligtige avancer på aktiverne skal beregnes. Det er kun de skattepligtige indtægter og avancer, der danner grundlag for beskatning. 

Det vil eksempelvis sige, at et hus der kan sælges efter parcelhusreglen, fordi afdøde beboede huset inden sit dødsfald, altså ikke danner grundlag for beskatning, men kan afstås skattefrit uagtet at dødsboet er skattepligtigt.

Hvor meget skal jeg betale i dødsboskat?

I Danmark beskattes et skattepligtigt dødsbo med en sats på 50% af alle indkomster. Herfra er aktieindkomst dog undtaget, som i stedet beskattes med 27% for de første 61.000 kr. (2024) og derefter 42%. 

I den beregnede skat er det også muligt at opnå et nedslag med et mellemperiodefradrag og et bofradrag. 

Mellemperiodefradraget beregnes med 2.400 kr. (2024) pr. påbegyndt måned fra den 1. januar i dødsåret og til og med den måned, hvori dødsfaldet fandt sted. Bofradraget beregnes med 6.600 kr. (2024) pr. påbegyndt måned efter den måned, hvor dødsfaldet er sket og frem til og med den måned hvori skæringsdagen er placeret. 

Hvad skal jeg som arving være opmærksom på?

Som arving er det vigtigt at være opmærksom på de skattemæssige forpligtelser, der følger med arven. Dette inkluderer ikke kun dødsboskatten, men også andre potentielle forpligtelser, der kan påvirke arvens værdi.

Har du brug for hjælp til at forstå eller håndtere beregningen af dødsboskatten eller boopgørelsen, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om din situation.

Få hjælp nu

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Det kan være en fordel at hente professionel hjælp til at håndtere de økonomiske forhold ved dødsboet, så du i stedet kan fokusere på dig og din familie.

Relaterede artikler

Læs også..

Hvad er arveafgift (boafgift)?

Hvad er arveafgift (boafgift)?

Skat af aktier i et dødsbo: Det skal du vide 

Skat af aktier i et dødsbo: Det skal du vide 

Skæringsdag i et dødsbo: Hvad er det?

Skæringsdag i et dødsbo: Hvad er det?

Bliv opdateret

Følg med og bliv klogere på vores sociale medier

Ibsen Venning Brixius, skatterådgivning og køberådgivning