Skattepligtigt dødsbo

Tryg og professionel rådgivning

Vi tilbyder professionel rådgivning i en svær tid. Som eksperter i dødsboskat hjælper vi dig med at håndtere din arv med den størst mulige skatte- og afgiftsbesparelse.
Ibsen Venning Brixius, Århus

Introduktion

Hvad er et skattepligtigt dødsbo?

Når en person går bort, bliver alt, hvad vedkommende ejede, samlet i et dødsbo. Hvis boet har enten værdier/aktiver eller en nettoformue på mere end 3.272.500 kr. (2024), er boet skattepligtigt.

Det betyder, at arvingerne skal betale skat af de gevinster, der er i boet. Det vil sige, at de indtægter, som opstår som led i salg eller udlodning af aktiverne, skal beskattes, før arven kan fordeles.

Tidslinje

Sådan forløber processen

Tidslinje og process for dødsbobeskatning

Hvorfor vælge os som rådgiver?

Dine fordele ved professionel rådgivning

Du kan fokusere på din familie

Når vi mister en af vores nærmeste, skal sorgen have lov at fylde. Vi kan tage hånd om de praktiske opgaver, der er i forbindelse med dødsboet, mens du fokuserer på din familie.

Din familie får det bedste udfald

Behandling af et skattepligtigt dødsbo kan være en kompliceret sag, fordi der er mange ting at tage højde for. Derfor skal enhver situation vurderes og behandles individuelt - det kan vi hjælpe dig med.

Du får en ekspert på sidelinjen

Som eksperter i skatteret er vi din garanti for, at du holder dig inden for alle love og regler på området og samtidig opnår den størst mulige skatte- og afgiftsbesparelse.

Mød rådgiverne

Mød os, der hjælper dig trygt igennem processen med dødsboet

 

Alexander Ibsen

Alexander Ibsen

Partner i IVB, Master i skat, LL.M, cand.merc.(jur.)

Sebastian Brixius

Sebastian Brixius

Partner i IVB, Master i skat, LL.M, cand.merc.(jur.)

Viden

Find mere viden om dødsboskat

Vores ydelser

Lad os hjælpe dig videre

Vi er juridiske rådgivere med speciale i netop skattepligtige dødsboer. Derfor kan vi hjælpe dig med at opgøre dit dødsbo, og vi kan samtidig vejlede dig i, hvordan du kan nedbringe skatter og afgifter til fordel for dig og din familie.
Ibsen Venning Brixius, skatterådgivning og køberådgivning

Cases

Eksempler fra den virkelige verden

Ethvert dødsbo skal behandles individuelt for at sikre den bedste situation for de efterladte. Herunder kan du se forskellige eksempler på, hvordan regler og tidsfrister kan håndteres til fordel for arvingerne.

Valg af skæringsdag gjorde 150.000 kr. til forskel

En nærmere gennemgang af boet viste, at vi ved valg af den rette skæringsdag og med den rette disponering af boets faste ejendom, kunne fritage boet fra beskatning og en samlet besparelse på 150.000 kr.

Rettidig disponering gav en besparelse på over 1.000.000 kr.

En grundig gennemgang af et privat skiftet dødsbo viste, at boets aktiebeholdning steg betydeligt i værdi. Vi fulgte sammen med arvingerne udviklingen i aktiebeholdningen, så vi kunne afslutte boet inden det blev skattepligtigt. Det betød, at boet sparede ca. 1.040.000 kr.

Grundigt tjek af aktiebeholdning medførte besparelse på over 400.000 kr.

Vi assisterede en enearving med håndtering af hele dødsboet og dødsboskatten. I forbindelse med en større gennemgang af en stor aktieportefølje opdagede vi, at en del af aktierne var skattefrie for afdøde, fordi visse særbestemmelser fra år 2005 om skattefrit aktiesalg var opfyldt.

Få tryg og fleksibel rådgivning i en svær tid

Du skal føle dig i trygge hænder. Derfor har vi ingen faste rådgivningspakker, du skal passe ind i. Vi hjælper med dit dødsbo, hvor du har behov.

Din professionelle sparringspartner

Som erfarne skatterådgivere kan vi både være din samarbejdspartner under dødsboets håndtering og rådgive dig på skatteområdet.

Tag stilling til dine nærmestes fremtid

Har du et ønske om, at din ægtefælle eller dine børn skal have mest muligt ud af dine aktiver i fremtiden, kan vi hjælpe dig med at finde den bedste løsning.