Hvad er dødsboskat?

Her er det, du skal vide

Når en person går bort, efterlades et dødsbo med en formue og aktiver. Er dødsboet skattepligtigt, skal boet betale dødsboskat af den indkomst, som typisk opstår under afviklingen af boets værdier. Bliv klogere på dødsboskat herunder.

Få rådgivningYdelser

Hvad er dødsboskat?

Dødsboskat er den skat, der skal betales af boets indkomst, inden arven kan fordeles mellem arvingerne. 

Indkomsten opgøres fra 1. januar forud for dødsfaldet, til boet er gjort helt op (skæringsdagen). En indkomst kan være løn, pension, renter eller profit fra salg af ejendom eller aktier.

Hvornår er et dødsbo skattepligtigt?

Et dødsbo er skattepligtigt, når enten boets aktiver eller nettoformue overstiger 3.272.500 kroner (2024).  

I aktiverne og nettoformuen medregnes alt fra penge og ejendomme til biler og andre værdier. De ejendomme, som kan overdrages skattefrit, medregnes ikke – eksempelvis afdødes parcelhus eller sommerhus. 

Har afdøde efterladt sig en ægtefælle, er det kun halvdelen af ægtefællernes samlede aktiver og nettoformue, der bliver regnet til dødsboet.

Hvor meget skal jeg betale i dødsboskat?

Som udgangspunkt bliver indkomsten i et skattepligtigt dødsbo beskattet med 50%. Det er dog et kompliceret regnestykke med undtagelser, blandt andet for aktieindkomst. Det er også muligt at opnå en række fradrag. 

Skæringsdagen har stor betydning for den skat, der skal betales. Eksempelvis er det dødsboet, der betaler udgifterne ved et eventuel boligsalg, hvis det sker, inden du overtager arven, mens du som arving selv skal dække udgifterne efter skæringsdagen. Det er også skæringsdagen, der afgør, hvilken værdi aktierne kan overtages til. 

Som arving fastsætter du selv skæringsdagen, derfor kan det være en økonomisk fordel for dig at søge juridisk vejledning til at vælge den rette dato.

Alexander ibsen, Skatterådgiver

Brug for hjælp?

Det kan være en fordel at søge professionel hjælp til at håndtere de økonomiske forhold ved dødsboet, så du i stedet kan fokusere på dig og din familie. Kontakt os i dag.

Tidslinje

Sådan forløber processen

Tidslinje og process for dødsbobeskatning

Viden

Find mere viden om dødsboskat