Viden

Skat af aktier i et dødsbo: Det skal du vide 

Alexander Ibsen, Partner i IVB, Master i skat, LL.M, cand.merc.(jur.)

Alexander Ibsen

marts 11, 2024
Skat af aktier i et dødsbo: Det skal du vide 

Håndtering af aktier i et dødsbo kan være en kompleks proces i forbindelse med behandlingen. Det er vigtigt at forstå, hvordan aktier beskattes i et dødsbo for at undgå uventede økonomiske konsekvenser.

Normalt, når du sælger dine aktier, udløser det en skat ved en eventuel kapitalgevinst. Det samme gør sig som udgangspunkt gældende i et dødsbo, når aktierne overføres til arvingerne eller sælges som en del af dødsboet, men det er ikke altid tilfældet.

Beskatning af aktier i et dødsbo

Sælges aktierne i et dødsbo, er boet forpligtet til at betale skat ved en eventuel kapitalgevinst, hvis boet er skattepligtigt.

Værdien af aktierne tæller med, når dødsboets skattepligt skal gøres op. Overstiger dødsboets samlede aktiver eller nettoformue 3.272.500 kr. (2024), skal boet betale dødsboskat, før arven kan udbetales. Derfor er det vigtigt hele tiden at have øje på udviklingen af aktierne i dødsboet.

Udover dødsboskatten, skal der også betales arveafgift, hvis arven ligger på mere end 333.100 kr. (2024). Arveafgiften udgør 15% for forældre, børn og samlevere. Øvrige slægtninge skal betale en afgift på 36,25%.

Hvad betyder skæringsdagen for beskatning af aktier i et dødsbo?

Det er både fordele og ulemper at tage hensyn til, når man vælger skæringsdag for dødsboet og beslutter, hvornår aktierne skal sælges eller overføres til arvingerne. 

Værdien af ​​aktierne på skæringsdagen afgør grundlaget for beregningen af eventuelle gevinster eller tab, der realiseres ved salg eller overførsel af aktierne til arvingerne. Aktiernes værdi kan udvikle sig i løbet af bobehandlingsperioden.

Derfor kan det være en fordel at overføre aktierne til arvingerne på det tidspunkt, værdien forventes at være lavest. Ønskes aktierne solgt, bør det derimod times, så det sker, når værdien er højst. 

Dog bør du være opmærksom på, at dødsboskatten beregnes på grundlag af boets samlede indkomst og værdi, herunder aktierne. Derfor kan en stigning i aktiernes værdi øge den skattepligtige del af boet og dermed også størrelsen af den skat, der skal betales.

Salg af aktier forud for dødsfaldet

At sælge aktierne før dødsfaldet kan have forskellige skattemæssige konsekvenser sammenlignet med at beholde dem i porteføljen. 

Mens det kan minimere kompleksiteten ved behandlingen af dødsboet, kan det også udløse beskatning af eventuelle gevinster eller tab på aktierne. En skat som potentielt kunne være undgået i dødsboet. 

Det kan være klogt at søge professionel rådgivning fra en skatteekspert med ekspertise inden for dødsboskat og dødsbobehandling for at sikre, at du håndterer aktierne korrekt og maksimerer dine økonomiske fordele.

Få hjælp til håndtering af aktier i et dødsbo 

Som arving bør du være opmærksom på dine skattemæssige forpligtelser og muligheder i forbindelse med aktierne i dødsboet. 

Er du i tvivl om, hvordan du vælger den rette skæringsdag i forhold til dødsboets aktier, kan vi hjælpe dig trygt videre. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om dine behov. 

Få hjælp nu

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Det kan være en fordel at hente professionel hjælp til at håndtere de økonomiske forhold ved dødsboet, så du i stedet kan fokusere på dig og din familie.

Relaterede artikler

Læs også..

Beregning af dødsboskat 

Beregning af dødsboskat 

Hvad er arveafgift (boafgift)?

Hvad er arveafgift (boafgift)?

Skæringsdag i et dødsbo: Hvad er det?

Skæringsdag i et dødsbo: Hvad er det?

Bliv opdateret

Følg med og bliv klogere på vores sociale medier

Ibsen Venning Brixius, skatterådgivning og køberådgivning